Księgowość

Biuro rachunkowe DENUO jest nowoczesną firmą, która stawia sobie za cel profesjonalną, kompleksową i rzetelną obsługę małych i średnich firm a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, tworząc klimat wzajemnego zaufania i otwartości, tworząc warunki współpracy spełniające potrzeby i oczekiwania klienta.

Zasady działania

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa reprezentujemy naszego klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS. Bieżące kontakty ograniczamy do niezbędnego minimum, wykorzystując telefon i pocztę elektroniczną - po to, aby klient mógł skupić się na prowadzeniu biznesu i realizacji swoich celów. Na życzenie, umawiamy spotkania również poza standardowymi godzinami pracy i w siedzibie klienta. Dokumenty mogą być dostarczane w formie elektronicznej, pocztą, kurierem lub odbierane przez biuro rachunkowe. Szczegóły współpracy reguluje umowa jaką zawiera biuro z klientem.

Wszystkie przekazane informacje i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z wykonywanymi usługami i podlegają ochronie na podstawie odpowiednich przepisów. Gwarantujemy poufność w trakcie współpracy jaki i po jej zakończeniu.

Bezpieczeństwo Biura Rachunkowego DENUO

  • działa na podstawie przepisów prawa polskiego, a w szczególności ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • używa legalnego oprogramowania Comarch ERP Optima, spełniającego wymogi ustaw podatkowych i rachunkowych, które jest automatycznie aktualizowane po każdej zmianie przepisów podatkowych i innych
  • posiada certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • posiada ubezpieczenie OC w PZU

Kompetencje obsługi

  • absolwent prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
  • wieloletnia praktyka zawodowa w organach podatkowych i skarbowych w Warszawie;
  • wieloletnia praktyka zawodowa  w dużych spółkach prawa handlowego/korporacjach;
  • stale bieżąca aktualizacja wiedzy na licznych kursach i szkoleniach zawodowych;
  • Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie.

Certyfikat księgowy